Blokzijl

Blokzijl is een prachtig, authentieke plaats in de Kop van Overijssel en is onderdeel van de gemeente Steenwijkerland. Tot 1973 was het een zelfstandige gemeente. Het ligt tussen Emmeloord en Steenwijk. De plaats dankt zijn naam aan een versterkte sluis, de Blokzijl (zijl = sluis). Er is een eigen haven voor de pleziervaart en een sluis. Het telt zo’n 1300 inwoners.

Het ontstaan van

In de 15e eeuw werd er al over “Blocksyl” (zoals de Vishandel) gesproken. In 1581 werd de plaats versterkt. Rond 1600 kregen ze van prins Maurits allerlei privileges, zoals het benoemen van een eigen burgemeester. In 1610 trokken de Staten-Generaal deze rechten weer in, omdat de prins hun consent niet had gevraagd.

In het stadje ligt een oude zeesluis die al in de 16e eeuw de monding vormde van de Steenwijker Aa. Blokzijl was een lange tijd onder Spaans bewind en in die tijd ging het ze voor de wind. De plaats lag aan een kanaal dat toegang gaf aan de Zuiderzee en was een belangrijk handelspunt. Blokzijl verkreeg in 1672 stadsrechten van Prins Willem III. Echter waren de stadsrechten snel ingetrokken. In 1674 protesteerde de drost van Vollenhove. De Staten van Overijssel weigerden toen om de rechten te bevestigen. In 1675 werden de stadsrechten weer ingetrokken en viel het stadje weer onder het schoutambt Vollenhove.

(bron: Wikipedia, 2015)